HYRESVILLKOR

HYRESVILLKOR


*Skada eller förlust (revade tyger,smutsiga tält,möbler mm) som uppkommer, och ej beror på normal användning (fråga gärna innan vad det inhyrda materialet klarar ex inom/utomhus) eller slitage debiteras kunden till fullpris.

*När hyres objektet lämnat Ysta Tält & Events lager ansvarar hyres tagaren för varorna tills de återlämnats till samma uthyrningsställe.

*Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape, dubbelhäftande tape, fästkuddar o dyl. att fästa reklam/banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller för tak dukar och bordsskivor.

*Vid montering/nedmontering av ställning till tält är det absolut förbjudet att bruka våld på beslagen. Således får ej beslagen utsättas för hammarslag eller dylikt. Deformerade beslag ersättes av hyres tagaren.

*Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid återlämning/nedmontering konstateras att grillning eller dylikt förekommit i tältet blir hyrestagaren ersättningsskyldig för utbytes kostnaden av PVC-dukar. Grillukt och fett os går INTE att tvätta bort.

*Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika i bord och andra hyres objekt. Eventuella skador ersätts av hyres tagaren.

*Vid återlämning av bord, stolar och bänk set skall de vara rena från drycker, matrester, stearin och dylikt. Eventuell rengöring i efterhand ersättes av hyres tagaren.

*Vid återlämning skall stänger och ben vara buntade på samma sätt som hyres tagaren erhöll dem. Tak och sidor skall vara vikta och instoppade i resp säck. I övrigt skall hyres objektet återlämnas i samma skick ni erhöll dem. Återlämnas inte hyres objektet inom avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislista tills hyres objekten är returnerade.

*Vid hantering och användande av hyres objekt ansvarar ej Ysta Tält & Event för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av typ Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyres objekt.

*Har något av hyrda objekt eller transportemballage t ex tältsäckar, lådor, osv. skadats eller förekommit skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnande till Ysta Tält & Events personal.

*Det är av hyres tagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyres objektet.

MONTERING/DEMONTERING

Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid. Ansvarig person skall vara på plats vid såväl montering som nedtagning.

Vid väntetid efter avtalad tid och/eller där leverantören får bära mtrl en längre sträcka, tillkommer en avgift om 375kr/h per arbetare.

*Vi spikar/förankrar alla våra tält med jordspett, det är kunds ansvar att upplysa om dolda föremål i marken, vid skador av dolda föremål i mark står kund för dessa uppkomna skador.

AVBOKNING

*Eventuell avbokning ska ske skriftligen eller muntligt till Ystad Tält & Event.

*Bortsett från nedanstående punkter äger Ystad Tält & Event rätt att avkräva kunden full hyreskostnad vid avbokning. Eventuell monterings och transportkostnad borträknas.

Vid avbokning senast 30 dagar före första hyres dagen, äger Ystad Tält & Event endast rätt att avkräva kunden 50% av hyreskostnaden.

*Skadad eller saknad artikel vid leverans skall påpekas innan användning så att Ystad Tält & Event , har möjlighet att ordna ersättning. Hyres tagaren ansvarar för att all materiel fram till det packats upp utav Ystad Tält & Event, eller annan överenskommen plats (då det kan vara svårt att kontrollera material på kundens användningsplats).

*Fuktiga och smutsiga tyger skall påpekas vid returnering så att dessa snabbt kan skiljas från övrigt hyr gods. Fuktiga tyger kan mögla på ett dygn om de ej hängs upp, och om ej kunden påpekar fukt, smuts mm kan kund debiteras för de mögliga tygerna.

Porslin

Hyrespriset avser styckpriser och gäller för 3 dagar, mottagande av hyrgodset dag 1 och återlämnande dag 3, alternativt mottagande fredag och återlämnande måndag. Avbokning måste göras senast en vecka innan hyresdatum, annars utgår full hyra. Moms ingår i våra priser. Transportkostnad tillkommer. Om hyresgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är returnerat. Alla uppkomna skador på hyrgods och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage och förpackningsmaterial såsom plastbackar och kartonger. Hyresavgift utgår tills skuld för förkommet hyrgods och övrigt material har betalats. Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och förluster till fulla varuvärdet. Ysta Tält & Event ansvarar inte för eventuella skador eller förlust av gods som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

Lagda order Har du gjort en bokning - kan den minskas eller avbokas utan kostnad fram till 5 arbetsdagar innan hyresdagen. Görs bokningen närmare än 4 dagar innan hyresdagen - kan den inte minskas eller avbokas. Ökningar av beställning kan göras så länge det finns lediga artiklar eller vi har möjlighet att utöka. Vid mottagen order skickas en orderbekräftelse via mail med information om beställning samt hyresvillkor. Genom att godkänna ordern förbinder sig kund att följa gällande hyresvillkor. I de fall det visar sig att lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för kundens order kan leverans ej genomföras, kund erbjuds då en ersättningsartikel alt. att annullera sin order.

Stolar och bord Stolar med stoppning får ej användas ute vid blöt/fuktig väderlek. De får ej heller transporteras med öppna släpvagnar eller liknande. Trästolar/bord får ej användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, ej heller ställas på blött underlag eller lerig mark. Utspillda drycker och blöta dukar avlägsnas snarast från möblerna. Ovanstående regler för att möblernas limning släpper, de slår sig och blir sneda. Bord och stolar skall vid återlämnandet vara väl rengjorda från drycker, matrester och dylikt. Om bord och stolar skall avhämtas ska de vara hopplockade och hopfällda på samma sätt som vid leveransen. Att nita, spika, använda häftstift, klistermärken eller göra annan skadegörelse på möblerna är förbjudet.

Alla skador som uppstår betalas av hyrestagaren. Ystad Tält & Event fråntar sig allt ansvar vid eventuella skador på golv och andra ytor vid användning av hyrt material. Kunden är själv skyldig att kontrollera att lämplig skyddsutrustning på bord, stolar m.m. är till kundens belåtenhet

Textilier

Brännmärken och skador ersätts av kund, på t.ex duk ersätts hela duken.Vin och matfläckar på dukar/stolsöverdrag/servetter går normalt bort i tvätten (ingår då i hyrpriset). Dukar/servetter o dyl. som används av kund t.ex som trasor - ersätts helt av kund. Lägg ej blöta dukar och servetter i plastsäck eftersom de möglar snabbt och måste då ersättas av kund. Torra textilier returneras i medskickad tvättsäck.

Glas, Bestick och porslin Diskning ingår i hyrpriset.

Porslin skall vara avskrapat ifrån matrester samt nedpackat, glas skall vara tömda på vätska och returneras i samma förpackning som vid leverans. Eventuellt svinn eller kross ersätts till fulla varuvärdet av kunden. Vi diskar med miljövänligt diskmedel och använder oss av återanvändningsbara plastbackar.

Retur av gods I de fall hyrestagaren valt att själv returnera godset skall ankomst anmälas till oss innan godset packas ur. Eventuellt försvunnet eller trasigt gods som inte är inräknat av oss vid ankomst ersätts av hyrestagaren. Om transport är beställt genom oss ska godset vara avräknat och packat av hyrestagaren när transporten anländer.

Eventuellt saknat/trasigt gods vid ankomst till vårt lager ersätts av hyrestagaren.

7:00/st vid saknat bestick 20:00/st vid saknat glas, kopp eller tallrik.

BETALNING

*Betalning sker till vårt företags swish vid leveransdagen för privatpersoner, alt faktura med fakturaavgift på 80 kr efter sedvanlig kreditprövning.

Företag 10 dagar netto mot faktura

Vi innehar F-skattsedel.

Tack för att ni valt Ysta Tält & Event som leverantör till ert evenemang.

Jag har härmed tagit del utav ovanstående villkor och godkänner härmed att följa dom.

(lämnas vid leverans)

Ovanstående villkor godkännes underskrift:

Datum:

Namnförtydligan:

Adress:

Persnr: