Upphängning Tross till Belsyning

Vill du hänga upp ditt rörliga ljus eller ha flera olika effekter då är trossen bara ett måste att ha till Dj.n 

200,00 kr